Διοικητικό Συμβούλιο

     Πρόεδρος : Ατματζίδης Ιωακείμ

     Αντιπρόεδρος : Πατσεάδης Νίκος

     Γραμματέας : Δενδραλίδη Σωτηρία

     Ταμίας : Πατσεάδου Νίκη

     Τακτικό Μέλος : Αθανασιάδης Δημήτριος

     Τακτικό Μέλος : Σκυριανός Αλέξανδρος

Τακτικό Μέλος : Τσαχουρίδου Άννα

——————————————————–
Συνεργάτες

     Υπεύθυνος Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης : Σκυριανός Αλέξανδρος

     Κατασκευή-Επιμέλεια Ιστοσελίδας : Αθανασιάδης Δημήτριος